พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา

       งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า ประสาทสั่งการนิ้วมือของมนุษย์ครอบคลุมพื้นที่ของสมองมากที่สุด เมื่อนิ้วมือของเด็กเล็กขยับตลอดเวลา สมองก็จะยิ่งพัฒนา หนังสือภาพสำหรับเด็ก ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานให้กับเด็กๆ ผ่านการละเล่นที่ใช้มือ เช่น ฝึกลากเส้น ควบคุมดินสอสี ระบายสี และการฉีกปะ เป็นต้น เมื่อดวงตากับมือทำงานประสานกันมากขึ้น ทักษะการใช้จินตนาการ ความช่างสังเกต การฝึกสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ ก็จะยิ่งพัฒนา

 พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดให้กับเด็กวัย 2-5 ขวบ

       เด็กวัยนี้เริ่มมีการพัฒนาที่เด่นชัดในเรื่องการแยกแยะขนาด รูปทรง สีสัน และการจับคู่ของวัตถุ หนังสือภาพสำหรับเด็ก นอกจากจะเป็นการเริ่มฝึกฝนกล้ามเนื้อมือแล้ว ยังนำเอาวัตถุสิ่งของที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวันมาใช้เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

 กระตุ้นความสนใจที่จะเรียนรู้ผ่านเกมแสนสนุก 

     หนังสือภาพสำหรับเด็ก จะมีการเล่นเกมแสนสนุก โดยใช้มือน้อยๆแต้มจุด ลากเส้น ระบายสี เพื่อทำ๓ารกิจต่างๆให้เสร็จสิ้น คลายข้อสงสัย และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก

 หนังสือภาพสำหรับเด็ก การเรียนรู้ในหนังสือ หนังสือเกมพัฒนาสมองที่ออกแบบเฉพาะเด็กวัย 2-5 ขวบ

ดอกไม้แสนสวย พระจันทร์โค้งๆ หิมะหนานุ่ม ลิงจ๋อชอบกินกล้วย...รูปภาพเหล่านี้ต้อง ระบายสี อะไรถึงจะดีนะ

  เด็กวัย 2-5 ขวบ ยังมีคลังศัพท์ไม่มาก การวาดรูปถือเป็นหนึ่งในภาษาของพวกเขา แม้รูปภาพส่วนใหญ่ที่วาดออกมาจะเป็นเพียงกลุ่มเส้นหรือรูปทรงที่ไม่เป็นระเบียบ แต่ก็เป็นวิธีสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของเด็ก หนังสือภาพสำหรับเด็ก จะยังสอดแทรกบทสนทนาและแสดงอารมณ์ต่างๆของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนย์ที่น่ารักอีกด้วย ช่วยให้เด็กๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับหนังสือมากยิ่งขึ้น

  เด็กในวัยนี้ ใช้การระบายสีเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้เรื่องสีจะช่วยพัฒนาทักษะความสอดคล้องกันของประสาทตากับมือ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ และยังปรับความรู้สึกให้เด็กผ่อนคลายอีกด้วย