ที่อยู่: 2226 ตำบล ชุมพวง อำเภอ ชุมพวง นครราชสีมา 30270

เวลาทำการ เปิดทุกวัน 7.30-19.00 น.

โทร. 044-477289 

มือถือ. 089-999-7048 , 089-555-5738 

@petchchumphuang

www.petchchumphuang.com