โฟมมาแล้วนะครับ ตอนทางร้านนี้มีขนาด

ครึ่งนิ้ว , 1 นิ้ว , 1 นิ้วครึ่ง , และขนาด 2 นิ้วครับ