กาวน้ำ ขวดสามเหลี่ยม 60 ซีซี. ตราม้า
15.00 บาท
20.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

- เนื้อกาวใสข้น

- เหมาะสำหรับติดฉลาก ติดกล่อง หรือกระดาษทั่วไป

- ได้รับมาตรฐาน EN-71 1994 ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อสุขภาพผู้ใช้

- ขวด 3 เหลี่ยมขนาด 60 ซีซี.