เสาประตู ฟุตบอล 11 คน รุ่น มาตรฐาน เหล็ก 4 นิ้ว พร้อมตาข่าย (กว้าง 7.30 m. x สูง 2.40 m.)
42,250.00 บาท
50,700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

- เสาประตู ฟุตบอล 11 คน รุ่น มาตรฐาน เหล็ก 4 นิ้ว

- ชนิดเหล็กกลม เหล็กหน้าขนาด 4 นิ้ว "ภาษาวงการเหล็กเรียกว่าเหล็ก 4 นิ้ว แต่เมื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจริงจะได้ 4.5 นิ้ว โดยประมาณ"

- เหล็กหลังขนาด 2 นิ้ว "ภาษาวงการเหล็กเรียกว่าเหล็ก 2 นิ้ว แต่เมื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจริงจะได้ 2.5 นิ้ว โดยประมาณ"

- ความกว้าง 7.30เมตร (วัดจากด้านใน)

- ความสูง 2.40 เมตร (วัดจากด้านใน)

- ความลึกด้านบน 1.20 เมตร (วัดจากด้านนอก)

- ความลึกด้านล่าง 2.00 เมตร (วัดจากด้านนอก)

- ผลิตตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย

- จำนวน 1 ชุด มี 2 ประตู และตาข่าย 1 คู่

 

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่งและติดตั้ง