ชุด มัลติเฮอร์เดิลโคนส์ FBT รุ่น UP8608 - 68 4 91 (ฝึกการเคลื่อนตัว)
3,200.00 บาท
3,840.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ประกอบด้วย ฐาน 4 อัน, เสา 6 อัน, ตัวจับ 4 อัน