คุณรู้จักไดโนเสาร์ดีพอหรือยัง?

วันนี้ พี่ใหญ่ก็มีคำถามมาถามน้องๆที่สนใจและชื่นชอบไดโนเสาร์กันนะจ๊ะ

Amazing dinosaur

แบบทดสอบเพื่อทบทวนและพัฒนาความรู้

จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน

 

1.ไดโนเสาร์ครองโลกได้ยาวนานกี่ปี

ก. 60 ล้านปี

ข.100 ล้านปี

ค.160 ล้านปี

ง. 200 ล้านปี

 

2.อะไรเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจว่าเคยมีไดโนเสาร์อยู่บนโลก

ก.ฟอสซิล

ข.ศิลาจารึก

ค.ตำนาน

ง.ไม่เคยมีอยู่จริงบนโลก เป็นแค่เรื่องแต่งขึ้น

 

3.มหายุคมีโซโซอิก แบ่งย่อยไปอีกกี่ยุค เรียงลำดับแต่ละยุคอย่างไรบ้าง

ก. มี 2 ยุค ได้แก่ ยุคครีเตเชียส ยุคจูราสสิก ตามลำดับ

ข. มี 2 ยุค ได้แก่ ยุคจูราสสิก ยุคครีเตเชียส ตามลำดับ

ค. มี 3 ยุค ได้แก่ ยุคจูราสสิก ยุคไทรแอสสิก ยุคครีเตเชียส ตามลำดับ

ง. มี 3 ยุค ได้แก่ ยุคไทรแอสสิก ยุคจูราสสิก ยุคครีเตเชียส ตามลำดับ

 

4.เมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ สัตว์ประเภทใดได้ขึ้นมาแทนที่บนโลก

ก.สัตว์เลื้อยคลาน

ข.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ค.สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

ง.สัตว์ปีก

 

5.นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับไดโนเสาร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก.นักจิตวิทยา

ข.นักเคมีวิทยา

ค.นักโบราณคดี

ง.นักบรรพชีวินวิทยา

 

6.ไดโนเสาร์กลุ่มใด ได้รับฉายาว่า "เจ้าหัวกระดูก"

ก.พาราซอโรโลฬ วอคเครี

ข.พาคีเซฟาโลซอรัส

ค.ไทรันโนซอรัส เร็กซ์

ง.ไทรเซอราท็อปส์

 

7.ไดโนเสาร์กลุ่มใดที่เป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่บนโลก

ก.พาราซอโรโลฬ วอคเครี

ข.พาคีเซฟาโลซอรัส

ค.ไทรันโนซอรัส เร็กซ์

ง.ไทรเซอราท็อปส์

 

8. "เทอร์ราโนดอน" เป็นสัตว์ประเภทใด

ก.ไดโนเสาร์ บินได้

ข.สัตว์เลี้อยคลาน บินได้

ค.ไดโนเสาร์ บินไม่ได้

ง.สัตว์เลี้อยคลาน บินไม่ได้

 

9. จระเข้น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย อยู่ที่จังหวัดใด

ก.กรุงเทพมหานคร

ข.สมุทธปราการ

ค.กาฬสินธุ์

ง.เชียงใหม่

 

10.สัตว์ที่อาศัยอยู่ในยุคไดโนเสาร์กลุ่มใด สามารถกินทีเร็กซ์และยังเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในยุคครีเตเชียส

ก.เพลสซิโอซอรัส

ข.เต่ายักษ์อาร์ชีลอน

ค.จระเข้

ง.โมซาซอร์

 

พี่ขอตบมือดังๆให้น้องๆคนเก่งทุกคนเลยนะครับ เก่งกันมากๆเลย มาดูกันว่าจะมีใครทำได้เต็มหรือคะแนนเท่าไหร่กันบ้างเอ่ย คะแนนมากน้อยไม่สำคัญ สำคัญที่น้องๆได้ร่วมตอบคำถาม และได้ความสนุกเพลิดเพลินพร้อมความรู้กลับไปก็พอนะครับ ลองทำดูก่อน....ค่อยดูเฉลยนะจ๊ะ (คำตอบที่ถูกต้องอยู่ด้านล่างเลยจ้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อที่ 1 ตอบ ค.160 ล้านปี

ข้อที่ 2 ตอบ ก.ฟอสซิล

ข้อที่ 3 ตอบ ง. มี 3 ยุค ได้แก่ ยุคไทรแอสสิก ยุคจูราสสิก ยุคครีเตเชียส ตามลำดับ

ข้อที่ 4 ตอบ ข.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข้อที่ 5 ตอบ ง.นักบรรพชีวินวิทยา

ข้อที่ 6 ตอบ ข.พาคีเซฟาโลซอรัส

ข้อที่ 7 ตอบ ง.ไทรเซอราท็อปส์

ข้อที่ 8 ตอบ ข.สัตว์เลี้อยคลาน บินได้

ข้อที่ 9 ตอบ ข.สมุทธปราการ

ข้อที่ 10 ตอบ ง.โมซาซอร์